2019

Thành lập Epic Systems Việt Nam

   

 

 

2018

Chính thức được chỉ định là một công ty thương mại chuyên nghiệp (2018.03 ~ 2019.02)
Epic ES-7000K và Epic EF-300D được phát triển và sản xuất
Ra mắt Epic ES-F300D
Ra mắt Epic ES-F9000K

2017

Khóa cửa kỹ thuật số EPIC P8800K được phát triển và sản xuất
Chính thức được chỉ định là một công ty thương mại chuyên nghiệp (2017.03 ~ 2018.02)

 
 

 2016 

Ra mắt EPIC TRIPLEX, EPIC N-TOUCH, EPIC ES-303G 
Hyegang Security Co., Ltd., Nhà phân phối khu vực Gyeongin (Tank Plaza)
Chính thức được chỉ định là một công ty thương mại chuyên nghiệp (2016.01 ~ 2016.12)
Được chỉ định là một doanh nghiệp vừa và nhỏ xuất khẩu đầy triển vọng (2016,06 ~ 2018.05)

2015

Ra mắt EPIC EF-8000L, Bộ Thương mại và Công nghiệp

 
 
2014
 
Ra mắt EPIC POP SCAN, văn phòng Trung Quốc (Thượng Hải), văn phòng Thái Lan (Bangkok) được thành lập, Ngày giao dịch thứ 51, giải thưởng ‘Xuất khẩu hàng đầu’ trị giá 1 triệu USD
 

2010 – 2013

Hoạt động xuất khẩu bắt đầu, mua lại ISO 9001 và ISO 14001
Trang web chính thức ra mắt
Ra mắt EPIC TOUCH-M
Ra mắt EPIC ES-809L
 
 
 

2008

Trung tâm thư đô thị, tích hợp hệ thống vân tay. Thông tin liên lạc công ty TNHH, hợp tác kinh doanh

 
2006
 
Thành lập Công ty TNHH Hệ thống Epic
Đăng ký làm Nhà phân phối Suprema và Đối tác Liên minh
Samsung Securities Tích hợp hệ thống kiểm soát truy cập văn phòng
Dịch vụ tích hợp vân tay ENTROLL, Trung tâm hậu cần điện tử Samsung, Slovakia đã triển khai,
Hợp tác với SAMSUNG S-ONE AN NINH với hệ thống kiểm soát truy cập